Dzisiaj jest:
24 sierpień 2017 r.
Czwartek
Czytanie na dzisiaj

Ruch Światło - Życie
OAZA MŁODZIEŻOWAOaza młodzieżowa to wspólnota ludzi młodych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę i spotykać się z ludźmi patrzącymi na świat podobnie jak oni. Stanowi jedną z wielu wspólnot Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

W naszej parafii wspólnota liczy ok. 15 osób. Spotkania w każdy piątek po Mszy św. wieczornej (o godz. 18.00) w salce pod probostwem.

W I piątek miesiąca oazowicze biorą czynny udział we Mszy św. młodzieżowej o godz. 18.00, a po jej zakończeniu spotykają się na Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy sióstr Elżbietanek. W pozostałe piątki Msza święta rozpoczyna spotkanie, które składa się ze wspólnej modlitwy, spotkania w grupach i - na zakończenie - apelu jasnogórskiego
Oczywiście całość przeplatana jest luźnymi rozmowami oraz zabawami.

Rozważamy fragmenty Pisma Świętego i realizujemy konspekty spotkań, które mają przygotować uczestników do pełnego i dobrowolnego przyjęcia Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Każdy etap duchowej formacji jest podsumowywany na wakacyjnych rekolekcjach trwających 15 dni.

Zawsze towarzyszy nam ksiądz opiekun, który wspomaga rozwój wspólnoty i odpowiada na pytania nurtujące młodzież. Obecnie jest nim ks. Przemysław, nasz parafialny wikary. Prawą ręką księdza jest nasz moderator Karol.

W naszej oazie działają 3 grupy formacyjne. Każda grupa ma swojego animatora prowadzącego spotkanie:

   - grupa przed 1 stopniem Oazy Nowego Życia – prowadzi animatorka Kinga,

   - grupa przed 2 stopniem Oazy Nowego Życia – prowadzi animatorka Monika,

   - grupa przed 3 stopniem Oazy Nowej Drogi – prowadzi animator Karol.


Co jakiś czas organizowane są czuwania wieczorne, celebracje poszczególnych kroków w formacji, a także wspólne wyjazdy np. do kina . Podczas roku odbywają się dni wspólnoty, czyli spotkania wszystkich oazowiczów z diecezji w celu pogłębienia więzi we wspólnocie.

Jesteś młodym człowiekiem? poszukujesz wspólnoty ludzi jak Ty pragnących czegoś więcej?
Zapraszamy Cię z wielką radością do naszej wspólnoty.MODLITWA W INTENCJI PARAFII

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii, będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się i zbudź tych, którzy śpią i nie widzą tego, co się wkoło nich dzieje. Udziel chorym zdrowia i prowadź do Twego światła szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy Tobie.

Polecamy Ci, Panie Jezu, naszych duszpasterzy, a szczególnie naszego księdza proboszcza. Oświecaj ich nieustannie, by zrozumieli, że Ty jesteś w nich przez łaskę i przez sakramenty święte. Pozwól im odczytać właściwie znaki czasu i prowadź przez nich naszą parafię do Twojego Królestwa. Polecamy Ci tych duszpasterzy, którzy podają nam codziennie chleb Słowa Bożego i Chleb Eucharystyczny, w którym Ty sam jesteś obecny.

Twojej opiece polecamy Ci tych, którzy nasze dzieci uczą religii w szkołach. Daj im siły do pracy, serce ojcowskie i macierzyńskie, aby przez ich posługę mogli doprowadzić i siebie i nasze dzieci do zbawienia.

Spraw też, Panie Jezu, byśmy wszyscy angażowali się w posługę dla naszych bliźnich. Daj, abyśmy zawsze znaleźli dobre i właściwe słowo dla nich i, by nasza dłoń była zawsze gotowa im pomóc. Ty, który zawsze żyjesz, by wstawiać się za nami, spraw, byśmy tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali razem z naszym proboszczem i jego pomocnikami Twoje Mistyczne Ciało – Kościół, byśmy wszyscy byli solą ziemi i światłością świata. Daj nam, byśmy kiedyś wszyscy mogli spotkać się tam, gdzie Ty z Twoim Ojcem i Duchem Świętym, z Twoją i naszą Matką, Maryją i wszystkimi naszymi Patronami, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Janie Nepomucenie, patronie naszej parafii, módl się za nami.Designed by DaWkArZ. Copyright 2011 by DAWKARZ Company. Wszelkie prawa zastrzeżone